Bilgilerinizi mi Unuttunuz?

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Çağrı Spor Kulübü Derneği KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, cagrispor.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

TARAFLAR

http://www.cagrispor.com adlı internet sitesinden (bundan böyle cagrispor.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Çağrı Spor Kulübü ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR cagrispor.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler  Bahçelievler Mah, 509/11 Sokak No:10/A Karabağlar / İzmir Türkiye adresinde mukim Çağrı Spor Kulübü (bundan böyle kısaca "Çağrı Spor" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve cagrispor.com’un yasal sahibi Çağrı Spor Kulübü olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Çağrı Spor Kulübü’ne aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Çağrı Spor Kulübü tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak cagrispor.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve cagrispor.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Çağrı Spor Kulübü tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ cagrispor.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

3.1 ÜYE : ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nden ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ tarafından üyelikleri onaylanarak ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'ne üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile cagrispor.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin cagrispor.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. cagrispor.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2 KULLANICI : ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’ne ait cagrispor.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3 ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'ne SMS (kısa mesaj) göndermesi ile ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'nün KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4 LİNK: cagrispor.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden cagrispor.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5 İÇERİK: cagrispor.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: cagrispor.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, cagrispor.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, cagrispor.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. cagrispor.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’in  cagrispor.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.cagrispor.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, cagrispor.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği cagrispor.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4 cagrispor.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ tarafından belirlenecek olan ve cagrispor.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin cagrispor.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

5.1 ÜYELER ya da KULLANICILAR, cagrispor.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, cagrispor.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2 ÜYELER ya da KULLANICILAR, cagrispor.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3 ÜYELER ya da KULLANICILAR, cagrispor.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, cagrispor.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5 SİTE üzerinden, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. cagrispor.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'nün herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7 cagrispor.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. cagrispor.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, cagrispor.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, cagrispor.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. cagrispor.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler cagrispor.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile cagrispor.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. cagrispor.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'nün cagrispor.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve cagrispor.com kullanma koşulları ile cagrispor.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, cagrispor.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, cagrispor.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. cagrispor.com kullanımı ya da cagrispor.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11 cagrispor.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ çalışanlarının ve yöneticilerinin, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12 cagrispor.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla cagrispor.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, cagrispor.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin cagrispor.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ'nün doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13 ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, cagrispor.com üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, cagrispor.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ; ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ hizmetleri, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ bilgileri, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ telif haklarına tâbi çalışmaları, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ ticari markaları, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15 Taraflar, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, cagrispor.com’a erişilmesi, cagrispor.com’un ya da cagrispor.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Cagrispor.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da cagrispor.com’un kullanılması ile ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

GİZLİLİK

ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, KULLANICI ya da ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

DEVİR

ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Cagrispor.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da cagrispor.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI ya da ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle cagrispor.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

MÜCBİR SEBEP

ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, cagrispor.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nden herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve cagrispor.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ’nün, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ tarafından KULLANICI ya da ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini cagrispor.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ÇAĞRI SPOR KULÜBÜ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek cagrispor.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

E-BÜLTEN

E-Bülten servisimize Abone Ol, Çağrı Spor Kulübü hakkındaki yenilikleri ilk sen öğren...

YUKARI ÇIK